Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Số Tướng 66
Rank C.Thủ
Số Skin 72
Ngọc 90
1,500,000đ
Số Tướng 55
Rank K.Cương
Số Skin 73
Ngọc 90
850,000đ
Số Tướng 53
Rank C.Thủ
Số Skin 52
Ngọc 90
450,000đ
Số Tướng 65
Rank C.Thủ
Số Skin 39
Ngọc 90
500,000đ
Số Tướng 60
Rank B.Kim
Số Skin 72
Ngọc 90
1,400,000đ
Số Tướng 51
Rank K.Cương
Số Skin 46
Ngọc 90
400,000đ