Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Số Tướng 51
Rank K.Cương
Số Skin 46
Ngọc 90
400,000đ