VÒNG QUAY AKA RỒNG XANH 2022

Số người đang chơi: 122
Play Center

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Cuong 999 Kim Cương Cách đây 14 giây
*******n Bac 5000 Kim Cương Cách đây 1 giây
*******i Hoa 999 Kim Cương Cách đây 14 giây
*******Trang 2999 Kim Cương Cách đây 12 giây
*******Duyen 4499 Kim Cương Cách đây 5 giây
******* Hoan 9999 Kim Cương Cách đây 5 giây
*******ui My 999 Kim Cương Cách đây 13 giây
*******h Huy 2999 Kim Cương Cách đây 8 giây
*******arach Trung Thu Vui Vẻ 1 Kim Cương Cách đây 54 giây
*******i Bao 99 Kim Cương Cách đây 14 phút