VÒNG QUAY MÙA HÈ SÔI ĐỘNG

Số người đang chơi: 121
Play Center

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Cuong 999 Kim Cương Cách đây 5 giây
*******n Bac 5000 Kim Cương Cách đây 2 giây
*******i Hoa 999 Kim Cương Cách đây 6 giây
*******Trang 2999 Kim Cương Cách đây 12 giây
*******Duyen 4499 Kim Cương Cách đây 13 giây
******* Hoan 9999 Kim Cương Cách đây 6 giây
*******ui My 999 Kim Cương Cách đây 8 giây
*******h Huy 2999 Kim Cương Cách đây 8 giây
*******arach Trung Thu Vui Vẻ 2 Kim Cương Cách đây 54 giây
*******i Bao 99 Kim Cương Cách đây 5 phút